ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της βιομηχανίας υγείας, πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα «Υγεία και Τεχνολογία: Διασύνδεση Πανεπιστημίου – καινοτομίας – βιομηχανίας – ποιότητας», που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας Υγείας (ΕΚΑΠΤΥ) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους ο υπουργός υγείας, κος Πλεύρης, ο περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κος Πατούλης, η Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγήτρια κα. Σπηλιοπούλου, ο Διευθυντής διαπίστευσης φορέων από το ΕΣΥΔ κος Καλλέργης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Πασχάλης, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΟΠΥΥ, κα. Γιαννακού, ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ κ. Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΙΒ κ. Μαριάκης, Ακαδημαϊκοί και Καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλήθος στελεχών εμπορικών και παραγωγικών εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊοντων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων,η κ Πολυανθη Τσιγγου και   καθηγητές απο τον ομιλο επιχειρηματικοτητας του Κολλεγίου Ψυχικου,  Aναδείχτηκαν οι δυνατότητες του ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος ως κοινοποιημένος φορέας αξιολόγησης και πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων για 25 έτη, συνεχίζει το έργο του και προετοιμάζεται για την αξιολόγησή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας προκειμένου η χώρα να διατηρήσει την παρουσία της στα ευρωπαϊκά δρώμενα που σχετίζονται με την αξιολόγηση, πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προιόντων και στοχεύουν στην ασφαλή χρήση αυτών από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επεσήμανε ότι η αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί υψηλό πολιτικό στόχο της κυβέρνησης η οποία θέτει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, βάσει των οποίων υπολογίζεται η προμήθεια και η αποζημίωση υπηρεσιών στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας. «Η θέσπιση ποιοτικών δεικτών στην προμήθεια υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση από τις αναδόχους εταιρείες του στόλου μηχανημάτων κατά 10% μέσα σε λίγες εβδομάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε: «με την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών, μεγάλος ωφελούμενος είναι ο πολίτης, που απολαμβάνει ολοένα και πιο βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, πάντα με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες». Αναφερόμενη στο έργο που επιτελεί το υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του, η πρόεδρος του ΕΚΑΠΤΥ, κα Πικρού-Μωραιτάκη, ενημέρωσε ότι ο οργανισμός προετοιμάζεται να αξιολογηθεί για τη συμμόρφωσή του ως φορέας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τη νέα ενωσιακή νομοθεσία για τη λειτουργία των κοινοποιημένων οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων με απώτερο σκοπό τη διακίνηση ασφαλών προϊόντων για επαγγελματίες υγείας αλλά και ασθενείς. Επιπλέον, ενημέρωσε για το επικείμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το οποίο θα προσφέρει σε νέους επιστήμονες και στελέχη της αγοράς γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο χώρο της υγείας. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κος Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι η επιτυχία των καινοτόμων μεθόδων και των τεχνολογικά εξελιγμένων μηχανημάτων στη δημόσια υγεία εξαρτάται εν πολλοίς από τις αποτελεσματικές διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης. «Οι τεχνολογίες δεν είναι απλώς συσκευές. Απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά κυρίως, συστηματική αξιολόγηση, πιστοποίηση και παρακολούθηση της ωφελιμότητάς τους – ζητήματα τα οποία επωμίζονται φορείς όπως ο ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι εκπαιδεύουν συνεχώς το προσωπικό τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης. Στα θεματικά πάνελ της ημερίδας αναπτύχθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα και αγορά, όπως η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και το πέρασμα από το ερευνητικό στο πρακτικό στάδιο, η αξία της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και η ενίσχυση της βιομηχανίας υγείας μέσα από τα συστήματα ποιότητας και τις διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η θεματική ενότητα για τη συμβολή του γαλλόφωνου επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου στις προοπτικές ποιότητας και καινοτομίας στη βιομηχανία υγείας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων που εργάζονται στη Γαλλία. Κοινό συμπέρασμα και μήνυμα που κυριάρχησε και παρουσιάστηκε μέσω των ομιλιών των συμμετεχόντων είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος ποιότητας στις σύγχρονες τεχνολογίες υγείας, στην παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Το ΕΚΑΠΤΥ ως φορέας αξιολόγησης και πιστοποιησης εδώ και 25 έτη συνεχίζει να υπηρετεί το σκοπό του και και να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία.  * * * ** * Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία είναι ο μοναδικός κοινοποιημένος ελληνικός φορέας που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Oδηγία 93/42/ΕΕC), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας ενώ παράλληλα έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης να χορηγεί πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.. Στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΑΠΤΥ διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των προτύπων και της νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία του και τη γόνιμη συνεργασία του με άλλους φορείς. Εφαρμόζει και τηρεί διαδικασίες για όλα τα προβλεπόμενα στάδια αξιολόγησης, πιστοποίησης, ελέγχου διατήρησης της συμμόρφωσης, διενέργειας επιθεωρήσεων τόσο για τα συστήματα ποιότητας όσο και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τηρώντας μέχρι κεραίας την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Σύντομα, το ΕΚΑΠΤΥ θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΕΝ ISO 14001 για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων υγείας και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής τους.
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Εκτύπωση Δελτίου Τύπου
818791
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Ρίτα Πικρού - Μωραϊτάκη ( Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ
 
818788
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδροι της Ημερίδας «Υγεία & Τεχνολογία: Διασύνδεση Πανεπιστημίου – Καινοτομίας – Βιομηχανίας – Ποιότητας», Ρίτα Πικρού - Μωραϊτάκη Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ, Θεόδωρος Παπαϊωάννου Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 
818781
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Θεόδωρος Πασχάλης Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, Νικόλαος Μυλωνάς Ομ. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», Οδυσσέας Ζώρας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Παναγιώτης Μπαμίδης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Αγγελική Τσερέπη Διευθύντρια Έρευνας, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 
818782
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Φλώρα Μπακοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας, Ευαγγελία Παπαδαβίδ Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου - Δημοπούλου Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
818784
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Pierre-Francois Plouin Καθηγητής, Μέλος της Γαλλικής Ιατρικής Ακαδημίας, Camelia Diaconu Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Carol Davila (Βουκουρέστι) και Γενική Γραμματέας της Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης, Μαριάννα Καραμάνου Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δημήτριος Κουτσούρης Ομ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 
818785
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Νικόλαος Στεργιόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνείου Λωζάννης (EPFL), Δημήτριος Κουτσούρης Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
 
818787
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Νικόλαος Μυλωνάς Ομ. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»
 
818789
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Από αριστερά: Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Δημήτριος Παρασκευής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ, Ανδρέας Μπουντουβής Καθηγητής, Πρύτανης ΕΜΠ, Παναγιώτης Σκανδαλάκης Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος HEAL Academy, Hellenic Healthcare Group
818790
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Δημήτριος Νίκας Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)
 
818786
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΑΠΤΥ – ΕΚΠΑ:ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα